Rayiç Bedel

blog resim

Kişiler sıklıkla “rayiç bedel” kavramı ile karşılaşmaktadırlar. Sıklıkla duyulan bu kavram nedeni ile ise kullanıcılar “Rayiç bedel nedir?” ve “Rayiç bedel hesaplama nasıl yapılır?” sorularına yanıt aramaktadırlar. Alınacak veya satılacak herhangi bir mal veya taşınmazın güncel piyasa değerini tanımlamak için rayiç bedel ifadesi kullanılmaktadır. Rayiç bedel genellikle gayrimenkuller, arsalar ve araçlar için kullanılmaktadır. Çok sayıda farklı alanda avantaj sağlayan rayiç bedel hem mal ve taşınmazların güncel değerlerinin hesaplanması konusunda hem de vergi ile sigortacılık işlemlerinde oldukça belirleyici bir rol oynamaktadır. 

Rayiç kavramının anlamı; bir malın piyasa değeri anlamı taşımaktadır. Gelir vergisi, emlak vergisi, araç sigortası ve konut sigortası gibi sigorta çeşitlerinin hepsinde söz konusu olan mal veya taşınmazın güncel değerine göre işlemler gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle mal veya taşınmazın güncel değerinin öğrenilmesi son derece önem taşımaktadır. Rayiç bedeli hesaplaması ise araçlar, konutlar ve arsalar için farklı şekillerde yapılmaktadır. Konut ve arsalarda rayiç bedel hesaplaması yapılırken aynı semtte ve benzer özelliklere sahip olan üç adet farklı arsa veya konut dikkate alınmaktadır. Rayiç bedeli bulunacak olan gayrimenkulün metrekaresi ise benzerlerinin metrekareleri ile karşılaştırılmaktadır. Bu yol ile tapu rayiç bedeline ulaşılabilmektedir. Araçların rayiç bedelleri hesaplanırken ise aracın modeli, kilometresi, markası ve hasar geçmişi dikkate alınmaktadır. 

Herhangi bir malın piyasa değerini ifade etmek için kullanılan kavrama “rayiç bedel” adı verilmektedir. Rayiç bedel, alımı veya satımı yapılacak, vergisi ödenecek veya sigorta ettirilecek olan mal ya da taşınmazın güncel sürüm değeri olarak tanımlanabilmektedir. Rayiç değer sayesinde alımı veya satımı yapılacak olan taşınmazın pazar değerinin altında işlem görmesi engellenmiş olmaktadır. Hem vergilendirme hem de sigortalama konusunda son derece etkin rol oynayan rayiç değer hesaplaması ise kolaylıkla yapılabilmektedir. Rayiç bedel hesaplaması genellikle arsalar ve konutlar gibi taşınmazlar için yapılmaktadır. Konutlar, araçlar ve arsalar için farklı hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır. Rayiç bedel hesaplamasında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar geçerli olmaktadır. Bu nedenle konutlar, arsalar ve araçlar için belirlenen rayiç bedeller yıldan yıla farklılık gösterebilmektedir. 

İçindekiler

 

Arsa Değeri Nasıl Öğrenilir?

Arsa değerinin nasıl öğrenildiği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Arsa değerini belirleyen bazı faktörler bulunmaktadır. Arsanın yer aldığı konum, arsanın bulunduğu konumun özellikleri, arsa çevresinde yer alan binaların yapısı, konumu ve tarım arazisi bulunup bulunmadığı, arsa değerini etkileyen faktörler arasında bulunmaktadır. Arsa değerini etkileyen bir diğer faktör ise arsanın bulunduğu bölgenin gelişim potansiyelinin olup olmadığıdır. Yatırıma uygun olan arsalar, arsa değerini etkilemektedir. Arsa değeri, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan enflasyon oranları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Arsa emlak değeri öğrenmek için arsanın bağlı olduğu belediyeye gidilmesi yeterli olmaktadır. Arsanın parsel ve ada bilgileri öğrenilerek veya arsa sahibi olan kişinin bilgilerine ulaşılarak arsa emlak değeri kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Kişiler arsanın yer aldığı konumda bulunan diğer yan arsaların fiyat bilgilerini öğrenip, kıyaslama yapabilmektedirler. Arsanın çevresinde yer alan arsaların fiyatları öğrenilerek arsanın yaklaşık olarak rayiç bedeli bulunabilmektedir. Arsanın çevresinde bedeline ve büyüklüğüne yakın üç adet arsa ile arsa değeri öğrenilebilmektedir. 

Arsa Değeri Nereden Öğrenilir?

Arsa değeri sorgulama işleminin nereden yapıldığı son derece önemli bir konudur. Arsa değeri öğrenmek isteyen kişiler “Arsa değeri nereden öğrenilir?” sorusuna yanıt aramaktadırlar. Arsa rayiç bedeli internet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Sorgulama işlemi için arsanın bağlı olduğu belediyeye başvurulabilmektedir. Arsa rayiç bedeli öğrenme işlemi için arsanın bağlı olduğu belediyenin internet sitesine girilebilmekle birlikte e – devlet uygulamasına T.C kimlik numarası ve şifre bilgileri ile giriş yapılabilmektedir. E – devlet belediye listesi, arsa rayiç değeri hesaplama konusunda oldukça yardımcı olmaktadır. Bir arsanın piyasa koşullarındaki alım ile satım değerlerini arsa rayiç bedeli ifade etmektedir. Arsanın özellikleri ise arsa rayiç bedeli hesaplaması için oldukça önemlidir. Bu nedenle arsa rayiç bedel hesaplama işlemi için arsanın bütün özelliklerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

Arsa Değeri Nasıl Belirlenir?

Arsa değeri hesaplamasının nasıl yapıldığı merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Arsa rayiç bedel hesaplama işlemi birkaç adım ile kolaylıkla yapılabilmektedir. Herhangi bir arsanın rayiç bedeli belirlenirken, öncelikli olarak arsanın yer aldığı bölgenin yakının üç ayrı arsanın tespit edilmesi gerekmektedir. Tespit edilen bu üç arsanın rayiç bedeline bakıldıktan sonra toplam arsa rayiç bedeli bulunmaktadır. Üç arsanın rayiç bedeli fiyatının toplanarak elde edilmesi sonucunda oluşan sayı, arsanın metrekaresi ile çarpılmaktadır. Çarpım sonucunda elde edilen sayı ise arsanın metrekare başına arsa rayiç bedelini göstermektedir. Bu arsa metrekare birim değerini ifade etmektedir. Arsa metrekare değeri hesaplama kişiler tarafından rahatlıkla yapılabilmektedir. 

Rayiç Bedel Hesaplama Nasıl Yapılır?

Rayiç bedeli hesaplamasının nasıl yapıldığı merak edilen bir konudur. Rayiç bedel hesaplaması araçlar, arsalar ve konutlar için farklı olarak yapılmaktadır. Arsa rayiç bedeli, arsanın piyasadaki alım ile satım değerini ifade eden bir terimdir. Arsanın bulunduğu bölge, bu bölgenin genişliği, yatırım değeri, yakınında yer alan site ile sosyal olanaklar, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan asgari ve enflasyona bağlı değerler ile tarım arazisi olup olmaması, arsa rayiç bedelini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Rayiç bedel hesaplaması için e – devlet uygulaması kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra belediyenin resmi internet sitesi üzerinden rayiç bedel sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Kişiler doğrudan arsanın yer aldığı belediyeye başvurarak veya belediyenin ilgili birimine telefon numarası ile ulaşarak rayiç bedel sorgulaması yapabilmektedirler. Rayiç bedel hesaplaması için arsanın yakınında yer alan üç benzer arsanın tespit edilmesi gerekmektedir. Tespit edilen arsaların rayiç bedelleri toplanarak sonuç bulunmaktadır. Çıkan sonuç ise arsanın metrekaresi ile çarpılmaktadır. Emlak rayiç bedel hesaplaması da arsa rayiç bedel hesaplaması gibi benzer 3 konut tespit edilerek yapılabilmektedir. 

Arsa Değeri Hesaplama Formülü

Arsa metrekare fiyatları ile ilgili olarak rayiç bedel hesaplama tablosu ve arsa fiyat hesaplamanın nasıl yapıldığı merak edilmektedir. Arsa ve arazi değeri hesaplama işlemi kişiler tarafından kolaylıkla yapılabilmektedir. Arsa fiyatı hesaplanırken içinde bulunulan yılın enflasyon oranı göz önünde bulundurulmaktadır. Bu nedenle arsa değeri hesaplama 2022 yılı itibariyle güncellenmiştir. Arsa değeri hesaplanırken arsa değeri hesaplama formülü göz önünde bulundurulmaktadır. Arsa değeri, bağımsız bölümlere ait olan ortak mülkiyet paylarını ifade eden bir kavramdır. Söz konusu paylar ise kat mülkiyeti kanununda yazılı olarak yer almaktadır. Bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyeti ifade etmekte olan kat mülkiyeti ve arsa payının birbirinden ayrılması mümkün değildir. Arsa değeri hesaplanırken öncelikli olarak her bir bağımsız bölüme değer biçildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu noktada önemli olan konu ise değer biçilirken bağımsız bölümlerinin büyüklüklerinin değil alım ve satım değerlerinin dikkate alındığı olmaktadır. Bağımsız bölüm ile ana gayrimenkulün değerleri arasındaki oran arsa payını ifade etmektedir. Arsa metrekare fiyat hesaplama işlemi için rayiç bedelden faydalanılabilmektedir.

 

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.