Mütemmim Cüz Nedir, Ne Demek?

blog resim

Genel olarak mütemmim cüz, emlak sektöründe karşılaşılan bir terim olarak ön plana çıkmaktadır. Emlak sektöründe gayrimenkul alım ve satımlarında sıklıkla karşılaşılan bu kavrama tapu işlemlerinde de sıklıkla karşılaşılmaktadır. Özellikle bu kavram ya da terim tapu işlemlerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Türkçedeki anlamı ile tamamlayıcı unsur ve tamamlayıcı parça anlamına gelen mütemmim cüz nedir konusunda bu terimin özellikle arsa ve taşınmazların satışı sırasında kullanılması örneği verilebilmektedir.

Arsa ve taşınmazların satışı sırasında sıklıkla kullanılan bu terim gayrimenkulün tamamını oluşturan parçaları ifade ederken, mütemmim cüz ne demek konusuna da emlak sektöründe karşılaşılan bir terim olarak cevap verilebilmektedir. Emlak satış ve alım işlemleri genellikle tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemlerdir.

Bu anlamda da tapu işlemleri, bir gayrimenkulün tamamını kapsayan bir tapu senedi düzenlemesi ve alıcıya bu senedin devri ile tamamlanmaktadır. Bazı durumlarda ise bu konuda gayrimenkul birden fazla kişi arasında paylı mülkiyet şekilde de görülebilmektedir. Bu tarz olaylarda ise bahse konu gayrimenkulün sahipleri, kendi payları oranlarında bu gayrimenkule malik olmaktadırlar.

Paylı mülkiyette de gayrimenkulün tamamının birden fazla sahibi olabilmektedir ve her gayrimenkulün her sahibi bahse konu gayrimenkulün belirli bir bölümüne sahip olmaktadır. Bu anlamda da mütemmim cüzün ne olduğu konusunda, mütemmim cüz paylı mülkiyet durumunda gayrimenkulün tamamını ifade etmektedir.

Yani bu konuda, bahse konu gayrimenkuldeki tüm parçaların, arsa ya da taşınmazın tamamını oluşturduğu ve hiçbir bölümünün eksik olmadığı anlamına da gelebilmektedir. Özellikle bu tamamlayıcı unsur da tapu senedinde ve tapu kayıtlarında belirtilebilmektedir. Ayrıca bununla birlikte gayrimenkulün tamamının kimler tarafından sahip olunduğu da görülebilmektedir.

Gayrimenkulün satış sürecinde de önemli bir yere sahip olan mütemmim cüz, tapu işlemleri esnasında gayrimenkulün tüm sahiplerinin rızasını gerektirmektedir. Mütemmim cüze sahip olunmadan tapu devri de mümkün bir durum değildir.

Bu sebeple de satıcı ve alıcılar arasında tapu devri yapılacağı esnada herkesin anlaşması gerekmektedir. Gerekli belgelerin bu konuda tamamlanması da önemli bir konu olarak ön plana çıkabilmektedir.

İpotek işlemlerinde de emlak ve gayrimenkul sektöründe önemli bir yere sahip olan mütemmim cüz, bir gayrimenkul üzerindeki ipotek durumunda ipotek sahibi mütemmim cüz sahiplerinden bir tanesidir. Borcun ödenmesi durumunda ise belirli bir mülkiyet hakkına bu ipotekli kişi sahip olabilmektedir.

Bu sebeple de tapu kayıtlarında mütemmim cüz konusunda dair bilgilerin güncel ve doğru olması önemli bir konu olarak ön plana çıkabilmektedir.

 

İçindekiler

 

Mütemmim Cüz Nedir?

Tapu ve mülkiyet işlemlerinde sıklıkla kullanılan bir terim olan mütemmim cüz, özellikle bu konuda önemli bir yer tutmaktadır. Gayrimenkulün bir parçası durumunda olan ve paylı mülkiyet durumlarında bulunan taşınmazların tamamının sahibini ifade eden mütemmim cüz, bu anlamda önemli kavram olarak da görülmektedir.

Alım satım işlemleri sırasında gayrimenkul konusunda tapu işlemlerinde her ne kadar gayrimenkulün tamamının devri üzerinden gerçekleştirilse de bazı durumlarda gayrimenkul birden fazla kişi tarafından paylaşılarak sahip olunabilmektedir.

Özellikle bu duruma gayrimenkul ve emlak sektöründe paylı mülkiyet ismi verilmektedir ve genel olarak tapu kayıtlarında bu paydaşların sorumluluk ve hakları da detaylı bir biçimde belirtilebilmektedir. Paylı mülkiyet konusunda gayrimenkulün belli bir kısmına, belli bir yüzdesine ya da belirli bir miktarına sahip olan kişiler, mütemmim cüz sahibi olarak adlandırılabilmektedir.

Gayrimenkulün tümünün kimler tarafından sahip olunduğu konusunu ve paylı mülkiyet durumunda her bir paydaşın oranı konusunu ifade eden mütemmim cüz konusunda o gayrimenkule sahip olan tüm paydaşların haklarını korumak için önemli bir konu olarak görülebilmektedir.

Mütemmim ne demek konusunda da bu anlamda cevap verilebilmektedir. Tapu devri olan işlemler sırasında mütemmim cüzün doğru bir biçimde belirlenmesi önemlidir. Ayrıca bununla birlikte tapu senedine bu durumun doğru bir biçimde yansıtılması da oldukça önemli bir konudur.

Bahse konu durumda eğer paylı mülkiyet durumu söz konusu ise tüm paydaşlar mütemmim cüzde yer almıyorsa tapu devri işlemleri gerçekleşemez. Ayrıca işlemler de hukuki çeşitli sorunlar ile karşılaşabilmektedir. Bu sebeple de emlak satın alma ve satma konusundaki süreçlerde tapu işlemleri doğrultusunda doğru bilgilerin kullanılması önemlidir.

Doğru bilgilerin kullanılması ile birlikte tarafların haklarını korumak ve olası bir durumda hukuki anlaşmazlıklar konusunda bu anlaşmazlıkların önüne geçmek açısından büyük önem de taşıyabilmektedir.

Sadece paylı mülkiyet konusunda ve durumunda değil, aynı zamanda mütemmim cüz ipotek işlemlerinde de gayet etkili olabilmektedir. Bahse konu bir gayrimenkul üzerinde ipotek olması durumunda ipoteğin sahibi de mütemmim cüz sahibi olabilmektedir.

Bu sebeple de alacaklarının karşılanması durumunda belirli mülkiyet hakkına ya da haklarına da sahip olabilmektedir. Ayrıca aynı şekilde tapu kayıtlarında mütemmim cüz ile ilgili güncel bilgilerin yer alması durumunda da tarafların haklarını korumak için önemli bir durumdur.

 

Emlak Sektöründe Mütemmim Cüz Örnekleri

Emlak sektöründe mütemmim cüz önemli bir durumda yer almaktadır. Gayrimenkulün paylı mülkiyet durumunda bulunan ve gayrimenkulün tamamlayıcı unsurunu ifade eden bir kavram olarak mütemmim cüz terimi gayrimenkulün tüm sahiplerini temsil eden ve tapu işlemlerinde de önemli bir durumda yer alan belge ya da bilgi olarak görülebilmektedir.

Mütemmim cüzler genel olarak farklı gayrimenkul türleri ve gayrimenkul kullanımlarına göre de değişebilmektedir. Emlak sektöründe mütemmim cüz örnekleri arasında apartman dairesi mütemmim cüzü, arsa mütemmim cüzü, ticari bina mütemmim cüzü, villa sitesi mütemmim cüzü, fabrika mütemmim cüzü bulunabilmektedir.

Bir apartman binasında özellikle her dair ayrı bir mülkiyet hakkına sahip olabilmektedir. Bu durumda ise tüm dairelerin sahiplerinin mütemmim cüze dahil edilmesi gerekilmektedir. Bu da apartman dairesi mütemmim cüzü örneğine girmektedir. Mütemmim cüz nedir örnek konusunda da bu örnek verilebilmektedir.

Arsa mütemmim cüzü de bu mütemmim cüzü örneklerine iyi bir örnek olarak görülmektedir. Bir arsa özellikle birden fazla sahibe ait durumda olabilmektedir. Bir arazinin üç farklı kişi tarafından paylaşılması durumunda arsanın tamamını temsil eden mütemmim cüzde her sahibin adı, hissesi ve payı yer almaktadır. Bu durum da mütemmim cüze önemli bir örnektir.

Ticari bina mütemmim cüzü de ticari bir binada farklı işletmeler ve şirketler tarafından kiralanabilir ve sahiplendirilebilir konusunda önemli bir durumu oluşturmaktadır. Bir iş merkezinde birden fazla mağaza ya da birden fazla ofis bulunabilmektedir ve bu ofis ya da mağazaların her birinin ayrı ayrı birer sahipleri bulunabilmektedir.

Bu durumda da mütemmim cüz tüm ticari binayı temsil ederek her bir işletmenin payını gösterme konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Villa sitesi mütemmim cüzü de bir villa sitesindeki her bir villa sahibinin ayrı mülkiyete sahip olması konusunda ön plana çıkmaktadır. Bu durumda mütemmim cüzde siste içerisinde her villanın sahip ve payı belirtilebilmektedir.

Fabrika mütemmim cüzü de bir fabrikada farklı şirketler ya da farklı kişiler tarafından işetilen bölümler bulunduğu sırada görülebilir ve bu durumda da mütemmim cüz fabrikayı oluşturan tüm bölümlerin sahip ve hisselerini gösterebilmektedir.

Bu konuda da mütemmim cüz önemli bir konumda yer almaktadır. Emlak sektöründe ve tapu işlerinde mütemmim kavramı özellikle sıkça kullanılan bir terim olarak da görülmektedir.

 

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.