İstimlak Nedir? İstimlak Bedeli Hesaplama ve Sorgulama

blog resim

Bir mülkiyet hakkının bir kişi tarafından bir başka kişiye devri veya geçici olarak kullanımı için yapılan bir sözleşmeye istimlak adı verilir. İstimlak, genellikle bir arsa veya bina gibi bir mülk üzerinde yapılır ve mülk sahibi tarafından bir başka kişiye, belli bir süre için kullanım hakkı verilir. İstimlak sözleşmesi, mülk sahibinin mülkün kullanım hakkını başka bir kişiye verdiği ve bu kişinin mülkü belirli bir ücret karşılığında kullandığı bir anlaşmadır. İstimlak sözleşmesi, mülk sahibinin mülkün kullanım hakkını başka bir kişiye verdiği ve bu kişinin mülkü belirli bir ücret karşılığında kullandığı bir anlaşmadır.

İçindekiler

 

İstimlak Nedir?

Her türlü yasal süreçte olduğu gibi istimlak yaparken de bu işlem hakkındaki detaylara hakim olmanız gerekir. Zira, hakim olmadığınız bir süreç ile ilgilenmek sizin için fazlasıyla zorlayıcı olacaktır.

İstimlak, mülk sahibinin mülkün kullanım hakkını başka bir kişiye verdiği ve bu kişinin mülkü belirli bir ücret karşılığında kullandığı bir anlaşma olarak tanımlanmakta olup günlük hayatta ve pek çok yerde sıklıkla karşımıza çıkar. Bu sözleşme, mülkiyet hakkı ile ilgili olarak düzenlenen bir sözleşmedir ve yazılı olarak yapılır; bunun için iki tarafın da sözleşmede anlaşmış olması ve gerekli anlaşmaları imzalaması gerekir.

İstimlak yapılırken, istimlak bedeli de belirlenir ve bu bedel, mülk sahibinin mülkün kullanım hakkını verdiği kişi tarafından ödenir. İstimlak yapılırken, mülkün niteliği, özellikleri, yeri ve kullanım amacı gibi faktörler dikkate alınır ve bu faktörler doğrultusunda istimlak bedeli belirlenir.

 

İstimlak Kanunu

Türkiye’de istimlak hakkı ile ilgili hükümler, Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 2181 sayılı maddesiyle düzenlenmiştir. Bu madde, istimlak hakkının tanımını, kuruluş şartlarını, süresini ve sona ermesini düzenler.

İstimlak hakkı, mülkiyet hakkının bir başka kişiye geçici olarak verilmesidir. Bu hak, mülk sahibinin rızası ile bir başka kişiye verilebilir ve bu kişi mülkü belli bir ücret karşılığında belirli bir süre boyunca kullanır. İstimlak hakkı, sözleşme ile kurulur ve sözleşmede belirlenen süre sonunda sona erer.

TBK’da düzenlenen istimlak hakkı, genellikle bir arsa veya bina gibi bir mülk üzerinde yapılır. Ancak, diğer mülkiyet hakları da istimlak hakkına tabi olabilir. Örneğin, bir otomobilin kullanım hakkı da istimlak hakkı olarak verilebilir.

TBK’nın 2181 maddesi, istimlak hakkının kuruluş şartlarını, süresini ve sona ermesini düzenler. Sözleşmenin yapılması için, mülk sahibinin rızası gerekir ve sözleşme, yazılı olarak yapılmalıdır. İstimlak sözleşmesinin süresi, sözleşmede belirlenir ve genellikle birkaç yıl olarak düzenlenir. Ancak, sözleşme, mülk sahibi ve istimlakçının mutabakatıyla daha uzun bir süre için de yapılabilir. İstimlak sözleşmesinin sona ermesi, sözleşmede belirlenen süre dolduğunda otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, sözleşme öncesinde veya sözleşmenin yapıldığı sırada meydana gelen özel durumlar nedeniyle de istimlak sözleşmesi sona erdirebilir.

 

İstimlak Bedeli Nasıl Hesaplanır?

İstimlak bedeli, mülk sahibinin mülkün kullanım hakkını başka bir kişiye verdiği ve bu kişinin mülkü belirli bir ücret karşılığında kullandığı bir anlaşma olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, istimlak bedeli, mülk sahibi ve istimlakçı arasında yapılan istimlak sözleşmesinde belirlenir.

İstimlak bedelinin belirlenmesinde, mülkün niteliği, özellikleri, yeri ve piyasa koşulları gibi faktörler dikkate alınır. Örneğin, bir arsa veya bina gibi mülklerin piyasa değerlerine göre belirlenen bir bedel, istimlak bedeli olarak düşünülebilir. Ayrıca, mülkün kullanım amacı da istimlak bedelinin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Örneğin, bir ticari amaçla kullanılacak bir mülkün istimlak bedeli, bir rezidans amaçlı kullanılacak bir mülkün istimlak bedelinden daha yüksek olabilir.

İstimlak bedeli, genellikle bir miktar olarak belirlenir ve istimlak sözleşmesinde yazılı olarak düzenlenir. Bu miktar, sözleşmenin yapıldığı tarihteki piyasa koşullarına göre belirlenir ve sözleşmenin geçerliliği süresince geçerlidir. Ancak, sözleşme öncesinde veya sözleşmenin yapıldığı sırada meydana gelen özel durumlar nedeniyle istimlak bedeli değiştirilebilir.

 

İstimlak Bedeli Sorgulama

İstimlak bedelinin sorgulanması, mülkiyet hakkının bir başka kişiye geçici olarak verilmesi olarak tanımlanan istimlak hakkı ile ilgili olarak yapılır. İstimlak bedelinin sorgulanması, genellikle mülk sahibi ve istimlakçı arasında yapılan istimlak sözleşmesinde belirlenen miktarın doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol etmek amacıyla yapılır. Bu sorgulama işlemi ilgili mülkiyet hakkının tescil edildiği yere (tapu dairesine) giderek yapılabilir. Tapu dairesinde, mülkiyet hakkı ile ilgili olarak düzenlenen sözleşmeler ve belgeler saklanır ve bu belgelerin incelenmesiyle istimlak bedelinin doğruluğu ve geçerliliği sorgulanabilir.

İstimlak bedelinin sorgulanması, aynı zamanda mülkün piyasa değerine göre de yapılabilir. Örneğin, mülkün piyasa değerini öğrenmek için bir emlakçıdan yardım alınabilir ve bu değer ile istimlak bedelinin karşılaştırılması yapılabilir. Bu şekilde, istimlak bedelinin mülkün piyasa değerine göre doğru bir şekilde belirlenip belirlenmediği sorgulanabilir.

İstimlak bedelinin sorgulaması, ilgili mülkiyet hakkının tescil edildiği yere (tapu dairesine) giderek yapılabilir. Tapu dairesi, bir yerleşim yerinin mülkiyet hakkı ile ilgili olarak düzenlenen sözleşmelerin tescil edildiği bir kurumdur. Bu nedenle, tapu dairesinde bulunan belgelerin incelenmesiyle istimlak bedelinin doğruluğu ve geçerliliği sorgulanabilir. Bu işlem, ücretsiz olarak yapılır ve genelde çok zaman almaz. Ancak, tapu dairesinde bulunan belgelerin incelenmesi yoluyla istimlak bedelinin sorgulaması yapılırken, mülkün piyasa değerine göre de sorgulama yapılabilir. Örneğin, mülkün piyasa değerini öğrenmek için bir emlakçıdan yardım alınabilir ve bu değer ile istimlak bedelinin karşılaştırılması yapılabilir. Bu şekilde, istimlak bedelinin mülkün piyasa değerine göre doğru bir şekilde belirlenip belirlenmediği sorgulanabilir.

E-Devlet Üzerinden İstimlak Sorgulama

E-Devlet (turkiye.gov.tr), Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi internet sitesidir ve kamu hizmetlerine ulaşmak için kullanılır. E-Devlet üzerinden, çeşitli kamu hizmetlerine online olarak ulaşılabilir ve bu hizmetlerin işlemleri yapılabilir. Elbette, E-Devlet üzerinden istimlak sorgulama işlemi de yapılabilir. Ancak, istimlak sorgulama işlemi için E-Devlet üzerinden doğrudan bir hizmet sunulmamaktadır. Bunun yerine, E-Devlet üzerinden tapu ve kadastro sorgulama hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmet üzerinden, mülkiyet hakkı ile ilgili olarak düzenlenen sözleşmelerin tescil edildiği tapu senedi ve mülkün niteliği, özellikleri ve yeri ile ilgili olarak bilgi edinebilirsiniz.

Tapu ve kadastro sorgulama hizmeti üzerinden yapacağınız işlemlerle istimlak ile ilgili olarak da bilgi edinebilirsiniz. Örneğin, tapu senedinde istimlak sözleşmesinin yapıldığı ve istimlak bedelinin belirlendiği bilgiler yer alır. Böylece, tapu ve kadastro sorgulama hizmeti üzerinden istimlak ile ilgili olarak da bilgi edinebilirsiniz.

Ancak, E-Devlet üzerinden tapu ve kadastro sorgulama hizmeti üzerinden istimlak sorgulaması yapılırken, istimlak bedelinin doğruluğu ve geçerliliği sorgulanamaz. Bu nedenle, istimlak bedelinin doğruluğu ve geçerliliği sorgulamak için tapu dairesine gitmek ve gerekli belgeleri göstermek gerekmektedir.

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.