İpotek Fekki Nedir?

blog resim

Bir taşınmaz malın üzerindeki ipoteğin kaldırılması ve sonra erdirilmesi anlamına gelen ipotek fekki işlemi, taşınmaz mal sahibinin üzerinde bulunan ipoteği kaldırmak için gerçekleştirilmektedir. Bir kredi alındığında, işletme kredisi ya da konut kredisi gibi kredilerde borcu teminat alma amacıyla da bu işlem sıklıkla kullanılmaktadır.

Borcu teminat alma amacı ile kullanılan bu yöntemde borçlu kredi taksitlerini zamanında ödemezse ipotek devreye girer ve alacaklı da ipotek hakkında dayanarak mülkiyeti satma ya da elde etme hakkına sahip olabilir.

İpotek fekki işleminde ipoteğin fekki nedir konusunda genel olarak borç tamamen ödendiğinde borçlu ile kredi veren arasında yapılan bir anlaşma sonucunda gerçekleştirilen işlemdir denilebilir.  Bu işlem ipoteğin kaldırılması ya da bunun dışında kaydının tapu kayıtlarından silinmesi anlamlarına gelebilmektedir.

Bu ipotek fekki kaldırılması konusunda da birçok soru sorulmaktadır. İpotek fekki kaldırılması işlemleri önemli bir durumu oluşturmaktadır.

 

İçindekiler

 

İpotek Fekki Nasıl Kaldırılır?

Bir taşınmaz mal üzerindeki borç garantisinin yani ipoteğin kaldırılması işlemi olan ipotek fekkinde genel olarak borcun tamamen ödenmesi durumunda işlem gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler tapu sicil müdürlükleri ya da tapu kadastro müdürlükleri aracılığı ile gerçekleştirilen işlemleri kapsar.

İpotek fekki işlemi için temel şartlardan bir tanesi de üzerinde bulunan ipoteğin tamamen ödenmiş olmasıdır. Bu şekilde ipotek fekki kaldırılabilmektedir. Bahse konu olan borçlu, kredi ya da ipotekli bir mülk üzerindeki borcu tamamen kapattığında ipotek fekki gerçekleştirilebilir.

Borç ödenmiş olsa da bazı durumlarda ipotek fekki işlemi için kredi veren kurum ya da kişi ile ek bir anlaşma yapılması da gerekebilmektedir. Bu anlaşma da borcun tamamen ödendiği ve ipoteğin kaldırılması gerektiğini belirten bir resmi belgeyi gerektirir. Kredi veren, bahse mevzu bu belgeyi tapu sicil müdürlüğüne sunar ve böylece ipotek fekki işlemini de başlatabilir.

Tapu sicil müdürlüğüne başvuru ile ipotek fekki işlemi için borcun ödendiğini ya da kredi veren ile yapılan anlaşmayı gösteren belgeler aracılığı ile taşınmaz mal sahibi ya da bu konuda yetkili bir temsilci ipotek fekki süreci başlatılabilir.

Başvuru esnasında gerekli olan belgelerin doğru ve eksiksiz bir biçimde sunulması gerekilmektedir. Başvuruda ipotek fek yazısı yazılması gerekebilir. Tapu sicil müdürlüğü gerçekleştirilen bu başvuruyu değerlendirerek eğer başvuruyu uygun bulursa ipotek fekki işlemi için gerekli olan yeni tapu sicil kaydını da oluşturabilmektedir.

Bu kayıt da taşınmaz malın ipotek altında olmadığını gösterirken bu taşınmaz malın üzerinde herhangi bir sorumluluk yani yükümlülük olmadığını da gösterebilir.

Bu açıdan ipotek fek talebi oluşturulması gerekebilir ve tapu sicil kaydının düzeltilmesi sonucunda taşınmaz mal sahibi resmi bir şekilde ipotekten kurtulabilir.  Bu durum mülkiyet üzerinde tam kontrol sağlamasını mümkün kılar ve taşınmaz malın serbest bir şekilde satılabilmesine ve alınabilmesine de olanak tanır.

İpotek fekki işlemi için bir hukuk danışmanından ya da bir tapu uzmanından yardım almak da önemli unsurların arasında yer almaktadır. Bu şekilde, uzmanlar aracılığı ile başvuru sürecinin doğru yürütülmesi ve gereken belgelerin detaylı hazırlanması mümkün olabilir. Bu açıdan ipoteğin fekki davası da açılabilir. Tüm bu sebeplerden ötürü uzman bir kişi ya da kurumdan yardım almak önemlidir.

 

İpotek Fekkini Kimler İsteyebilir?

İpotek fekki talebinde bulunabilecek kişi ya da kurumlar genel olarak ipoteğin doğrudan bir şekilde etkilendiği kişiler olarak görülmektedir. İpotek fekki talebinde bulunabilecek ana kişilerin arasında ilk olarak borçlu yani taşınmaz mal sahibi gelmektedir.

Borcu tamamen ödeyen ya da borçlu tarafından kredi veren ile anlaşma gerçekleştiği durumlarda, borçlu olan kişi üzerindeki ipoteğin kaldırılması için ipotek fekki talebinde bulunabilir. Bu yalnızca bir kişi ya da birey olmak zorunda değil, taşınmaz mal sahibi bir kurum ve kuruluş da olabilir.

Borç tamamen kapatıldığında ise ya da anlaşma sağlandığı durumlarda borçlunun ipotek fekki başlatma hakkı da doğmuş olur. Böylece ipotek fekkini taşınmaz mal sahibi isteyebilirken, kredi veren de bu ipotek fekkini isteyebilmektedir.

Genellikle kredi ya da ipotekli bir kredi gibi finansal anlaşmaların bir parçası olan kredi veren yani banka ya da finans kurumu da borcun tamamen ödenmiş olduğunu doğrulamak için ipotek fekki işlemi başlatabilir. Bu fekki isteyebilmektedir. Borçlu kredi veren ile yapılan anlaşmayı tamamladığında kredi veren ipotek fekki talebinde bulunabilir.

Bazı durumlarda ise mahkeme ipotek fekki işlemine ilişkin bir karar da verebilmektedir. Borçlu, borcu sebebiyle haciz kararı almış ise borcu ödediğini ya da anlaşmayı sağladığını da kanıtlayabilirse mahkeme bu konuda ipotek fekki talebinde bulunma hakkına sahiptir.

İpotek fekkini mirasçılar da isteyebilmektedir. Bir kişinin vefatı yani ölümü durumunda mirasçılar, kendilerinin mirasçı olduklarını kanıtlayarak ipotek fekki taleplerinde bulunabilmektedirler. Bu açıdan mirasçılar, mirasçı olduklarını belgeleyen resmi ve yasal belgeler aracılığı ile mahkeme ya da tapu sicil müdürlüklerinden bu ipotek fekki işlemini başlatabilmektedirler ve talep edebilmektedirler.

İpotek fekki işlemi genel olarak borç ilişkisi olan diğer kişiler ya da kurumlar tarafından da talep edilebilir. Bu açıdan ipoteği doğrudan etkileyen bir borç ilişkisi durumu dışarısında, bir tapu üzerinde ipoteği etkileyen hata ya da yanlışlık olduğunda bu hatanın düzeltilmesi amacı ile ilgili taraflar ipotek fekki talebinde bulunabilmektedirler.

 

İpotek Fek Ücretini Kim Öder?

İpotek fek ücreti konusunda ücreti hangi tarafın ödeyeceği hukuki açıdan belirlenmiştir. İpotek fek ücreti ipotek fekki talebinde bulunan kişi ya da kurum tarafından ödenir.

İpotek fek ücreti ödeme sorumluluğu genel olarak taşınmaz mal sahibine yani borçluya ya da ipotek fekki işlemi talep eden diğer tarafa ait olarak görülmektedir. İpotek fek harcı ödeme konusunda da bu durum geçerlidir.

Bununla birlikte taşınmaz mal sahibi yani borçlu, kredi veren yani banka ya da finans kurumu ipotek fek ücreti konusunda sorumlu olabilirken mirasçılar ve alacaklı ile diğer ilgili taraflar da bu fek ücreti konusunda sorumlu olabilmektedirler.

Fek Yazısı Nedir ve Fek Yazısı İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Fek yazısı bir taşınmaz mal üzerindeki borç garantisinin yani ipoteğin kaldırılması işlemini içeren resmi bir yazı olarak bilinmektedir. İpotek fek işlemini başlatmak isteyen taraf ya da tarafların taleplerini belirten bir yazı olan fek yazısı, tapu sicil müdürlüğüne sunulan yazılı bir talep olarak bilinmektedir.

Fek yazısı için gerekli belgeler arasında özellikle başvuru dilekçesi ilk sırada gelmektedir. İpotek fek işlemi başlatmak isteyen kişi ya da kurum tarafından yazılı olarak resmi başvuru yapmak için başvuru dilekçesi yazılmalıdır.

Bu başvuru dilekçesinde taşınmaz malın bilgileri ile birlikte bahse konu ipotek bilgileri ve ipotek fek işlemlerinin talep edildiği de belirtilmelidir. Eğer ipotek borcu tamamen ödendiyse de bu durumu doğrulayan bir borç ödeme belgesi ve anlaşma belgesi de eklenmelidir.

Taşınmaz malın tapu kayıtları ile ipotek bilgileri de doğruluğu teyit etmek açısından sunulması gereken belgeler arasındadır. Bu belgeler tapu sicil müdürlüğü tarafından incelenir ve bu şekilde işlemin doğruluğu sağlanmaktadır.

Başvuruyu yapan kişinin kimlik belgeleri de bu başvuru belgeleri arasında yer almalıdır. Tüm bunlar fek yazısı için gerekli belgelerdir.

 

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.