Avan Proje Nedir?

blog resim

Binaların ve çeşitli yapıların öncesinde bir proje aşaması yer almaktadır. Projenin gidişatının nasıl ve ne yönde olacağını anlamak için bir demo projeye ihtiyaç olmaktadır. Ön hazırlık ve demo proje olarak da avan proje tanımı yapmak mümkündür. Hayata geçirilmek istenen projenin tüm detaylarının düşünülerek bir taslak oluşturulmasının genel tanımında avan ifadesi kullanılmaktadır. Sembolik olarak ve istenene yakın bir proje tasarlanmaktadır. Her projenin tam olarak kararlaştırılmadan önce birtakım belirlemeler yapılması ve küçük bir demo aşamasına ihtiyacı vardır.

Avan, Fransızca kökenli bir kelime olmakta ve anlamı ise önce demektir. Kelime anlamından da anlaşılacağı üzere bir ön proje olmaktadır. Statik anlamda desteklenen bir proje değildir. Sistem taşıyıcı elemanları bu noktada tamamen öngörü yardımı ile belirlenmektedir.

İçindekiler

 

Avan Proje Nedir?

Her projenin uygulama öncesinde ön bir projeye ihtiyacı olduğu yadsınamaz bir gerçek olmaktadır. Henüz onay almamış ve tüm detayları sembolleştirilmeyen bir proje uygulama projesi olmamaktadır. Geliştirilmek istenen bir projenin en temel aşaması olarak belirtilmektedir. Çünkü bu aşamada projenin detayları hakkında her nokta sembolleştirilmektedir. Projenin nasıl olacağına ve olması gerektiğine dair sembol bir çizim oluşturularak projenin gidişatı hakkında kararlar verilmektedir. Oluşturulan semboller ve detaylar proje esnasında değişikliğe uğrayabilir. Yapılan çalışmalar gerçeğe yakın bir değerde çizilmektedir. Avan proje, projenin en çekirdek hali olarak da tanımlanabilir.

Projeler de belirli bir ölçek üzerinde uygulama yapılmaktadır. Bu ölçekler standart olmakla beraber kişilerin isteğine göre ölçek boyutları değişebilmektedir. Uzman mimarlar tarafından gerçekleştirilen projelerde avan dan uygulama projesine geçmek için prosedürlerin tamamlanmış olması ve belediye üzerinden onayın gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Avan Projede Olması Gerekenler?

Projenin hayata geçmesinden önce bazı onayları alması gerekebilmektedir. İlk olarak proje de olması gereken tüm detayların eksiksiz şekilde gerçekleştirilmiş olması onay noktasında çok önemlidir. Bu nedenle de projeyi oluşturan kişilerin bu detaylara önem vermesi gerekmektedir. Avan projelerde olması gereken bazı detaylar şu şekildedir:

 • Vaziyet planı
 • Kat planı
 • Çatı planı
 • Hakim rüzgar, kuzey yönü, manzara işaretleri
 • Yapılan blokların çevre bloklara olan uzunluğu da belirtilmelidir.
 • Blok köşeleri
 • İstinad duvarı
 • Merdiven ölçüleri
 • Rampa

Bu ve benzeri daha birçok detayın proje de detaylı şekilde belirtilmesi ve uygun ölçülerde olması durumunda proje onay aşamasında herhangi bir sorun yaşamamaktadır. Genel olarak ön proje niteliğinde olması nedeni ile gerçekleşecek yapı ya dair birçok bilgiyi sunmak durumundadır. Aksi taktirde projenin anlaşılması ve onay noktasında sorunlar ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

 

Avan proje Nasıl Hazırlanır?

Projenin hazırlanması aşamasında alanında uzman kişiler görev yapmaktadır. Projenin uygulanması noktasında nelere dikkat edildiğine göre ve isteklere göre proje şekillenmektedir. Projenin tasarlanması noktasında imar planı, arsa boyutu ve çevre düzenlemeleri dikkate alınarak ilerlenmektedir. Avan aşamasında olan projelerde otopark, çevre duvarı, merdiven ve rampa gibi detaylarda hazırlanmaktadır. Yani geniş ölçekli bir proje olarak nitelendirmek doğrudur.  Bunun yanı sıra proje ye dair detayların yazıldığı da görülmektedir. Projenin hazırlanması aşamasında bu detaylar söz konusu olmaktadır ve her proje de bu noktalara yer verilmelidir.

Avan Proje Örnekleri

Avan projelere dair birçok farklı örnek bulmak mümkündür. Farklı yapı çeşitlerinin birçok örneği internet üzerinde yer almaktadır. Avan proje örnekleri incelendiği zaman projelere dair birçok bilgiye ulaşılabilmektedir. Uygulanabilen proje örneklerin de tasarım aşamasında nelerin gerektiğini ve hangi bilgilere ulaşılabileceği yer almaktadır. Proje örneklerinde farklı binalara ait henüz uygulama aşamasına gelmemiş bilgiler yer almaktadır. Bu örneklerin incelenmesi durumunda avan olarak nitelendirilen projeler daha kolay anlaşılabilmektedir.

Avan Proje Tasdiki Prosedürleri

Tüm yapılar için geçerli ve zorunlu olan bazı prosedürler yer almaktadır. Projenin tasdik edilmesi sürecinde bazı prosedürler yer almaktadır. Tasdik öncesinde tamamlanması gereken bazı prosedür ve belgeler şunlardır:

 • Tapu
 • Aplikasyon krokisi
 • İmar durumu
 • İnşaat istikamet rölevesi
 • Kot kesit bölgesi ve plankote
 • Zemin etüdü
 • Tahakkuk fişi
 • Tahsilat makbuzu

Bu noktada yapılacak olan yapının kullanım alanı ve yapının türüne göre farklı ücretler söz konusu olmaktadır. Söz konusu ücretler her sene değiştiği gibi oluşturulan yapının metrekaresi üzerinden de hesaplanmaktadır. Projenin belediyeye sunulması noktasında en önemli hususlar bunlar olmaktadır. Belgelerin eksik veya uygun olmaması durumunda ise projelerde gereken prosedürler uygulanamamış olmaktadır. Bunlara ek olarak binanın özelliğine göre de bazı değişik talepler olabilmektedir.

 

Avan projede neler çizilir?

Projeler, onay aşamasında yer alan prosedürlere uygun olarak hayata geçirilmektedir. Buna ek olarak projeler de sonradan düzeltme yapmak mümkündür. Çünkü avan proje ne demek ? noktasında bir taslak sembol olduğu da önemli bir gerçektir. Projeler de önemli olan binaya dair birçok detayın yer alması ve bu detayların yazılarak da anlatılmasıdır. Bina etrafında yer alan duvar ve benzeri yerlerin yanı sıra merdiven, rampa gibi yerlerde çizilmektedir.

Avan projeyi kim hazırlar?

Projenin hazırlanması aşamasında mimarlar yer almaktadır. Binanın kullanım amacına göre farklı alanlarda uzman sorumlular olabilmektedir. Bina için belirlenen tasarım sorumlusu mimardan alınan bilgiler ışığında her türlü faaliyetler yapılmaktadır. Avan bir proje tasarımı elektrik ve makine olmak üzere iki farklı alana ayrılmaktadır. Bu nedenle birden çok mimar görev alsa da asıl ve tek bir sorumlu mimar olabilmektedir.

Avan proje ile ruhsat alınır mı?

Tasarım bir proje olduğu için ve sonradan değişmesi mümkün olması sebebi ile de sadece avan bir proje ile ruhsat almak pek mümkün değildir. Projeye ek olarak bazı belgeler ve ek projelere bakılmaksızın bir ruhsat verilmesi pek mümkün değildir. Çünkü avan proje nedir? Konusunda da değinildiği gibi gerçek bir proje niteliğinde değildir ve projenin ilk tasarım aşamasını yansıtmaktadır.

Avan proje ölçekleri nelerdir?

Standartlara ve kurallara uygun bir proje olması için uygun ölçeklerde tasarlanan bir proje olması önemlidir. Avan proje net olarak 1/1000, 1/500, 1/200 ya da 1/100 ölçeklerinde çizilmesi gerekmektedir. Fakat genel olarak 1/200 ölçek daha sık kullanılmaktadır. Genel olarak daha küçük projelerde ise 1/50 ölçeklere yoğun ilgi söz konusu olmaktadır. Proje ölçekleri gerçekleşecek olan projenin ne olduğuna göre de farklılık gösterebilmektedir.

 

Avan projeyi hangi idare onaylar?

Projenin eksiksiz şekilde tamamlanmasının ardından gerekli belgeler ilgili belediye ye sunulmaktadır. Hangi il veya ilçede uygulanacaksa o beldenin belediyesine müracaat edilmesi önemlidir. Rapor ve belgeler imar mevzuatına göre incelenmesinin ardından onay alması durumunda gerçek bir proje olarak değerlendirilmektedir. Onay almayan projelerin gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

Avan Proje ile Uygulama Projesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

İki proje arasında ki en temel fark avan, daha onay almamış ve değişikliğe açık bir projedir. Uygulama projesi ise artık hayata geçirilebilir ve gereken tüm koşullara sahip bir proje olma niteliği taşımaktadır. Uygulama ve avan arasında ki en temel fark olarak bu maddeyi söylemek mümkündür. Avan, sadece alanına özgü bir proje olmakta iken uygulama projesi ise uygulanmaya hazır nihai bir proje olmaktadır.

 

RE/MAX Ahenk

Zekeriyaköy Mah. / Sarıyer / İstanbul Avrupa

02123424342

bilgi@remaxahenk.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.