Ev Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ekim 20, 2022
0 Comments
Ev Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ev satın almak isteyen kişilerin sorduğu soruların başında “Konut alırken nelere dikkat edilmeli?” gelmektedir. İnşaat firmasından, müteahhitten veya emlakçıdan ev almak tercih edilebilmektedir. İkinci el veya sıfır ev alırken dikkat edilmesi gerekenler ise ev sahiplerinin işlerini kolaylaştırmakta ve sonradan sorun yaşamalarını önlemektedir. Gayrimenkul üzerinde herhangi bir ipotek, haciz veya şerhin bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi son derece önemlidir. Bunun yanı sıra evin kişilerin ihtiyaçlarına yönelik olmasına da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ev Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her türlü taşınmazın satın alımı sırasında farklı noktalara dikkat edilmesi son derece önemlidir. Ancak kişilerin öncelikle bütçelerini net olarak belirlemeleri ve buna yönelik ev arayışlarına girmeleri gerekmektedir. Evin su havzası ve deprem bölgesi gibi yerlerden tercih edilmemesi önemlidir. Satın alınması düşünülen evin önceden görülmesi ise oldukça faydalıdır. İlanlardan görülen fotoğraflar bazı durumlarda yanıltıcı olabilmektedir. Bu nedenle evin büyüklüğüne, oda sayısına ve kullanışlılığına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Müteahhitten Ev Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Uygun fiyatlı olması ve esnek ödeme alternatiflerinin bulunması sebebi ile müteahhitten ev almak oldukça tercih edilmektedir. Ancak müteahhitten ev alırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Müteahhitten ev alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında öncelikli olarak iskan gelmektedir. Binanın projeye uygun olarak yapıldığının kanıtı olarak gösterilen belgeye “iskan” adı verilmektedir. Müteahhitin iskan belgesini alma zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi durumda ise sonradan iskan belgesi almak için ev sahipleri yüksek miktarlarda ödeme yapmak durumunda kalabilmektedirler. 

Müteahhitten ev satın alırken dikkat edilenler arasında tapu bulunmaktadır. Kişilerin satın alacakları evin tapu kaydını detaylı olarak incelemeleri gerekmektedir. Tapu üzerinde bulunan ipotek, şerh veya haciz gibi durumların kontrol edilmesi önemlidir. Taşınmazın satın alınması durumunda ipotek, şerh veya hacizden sorumlu tutularak evin kaybedilmesi riski bulunmaktadır. Müteahhitten daire alırken dikkat edilmesi gereken konular arasında imar durumu yer almaktadır. Satın alınan konuta dair herhangi bir kaçağın ya da kayıt belgesinin olup olmadığının öğrenilmesi gerekmektedir. İmar durumu belediyeden kontrol edilebilmektedir. 

Müteahhitten ev alırken sözleşmeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Satın alınacak konuta karar verilmesi halinde müteahhit tarafından ön bilgilendirme formunun imzalatılması zorunluluktur. Söz konusu formda dairenin net ve brüt metrekaresi, dairenin taksitli veya taksitsiz faiziyle beraber bedelleri ve müteahhite alt bilgilerin bulunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra ev sahiplerinin müteahhit ile yapılacak olan konut satış sözleşmesini mutlaka incelemeleri gerekmektedir. İnşaat halinde ya da kentsel dönüşüm kapsamında bir evin alınması durumunda ise ev sahiplerinin, müteahhitin %10’u kadar teminat sunup sunmadığının belediyelerden kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Kooperatiften Ev Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kooperatiften ev satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı konular bulunmaktadır. kooperatiften ev satın alacak olan kişilerin kooperatif ana sözleşmesini okumaları son derece önemlidir. Çünkü ev sahiplerinin hak, sorumluluk ve ödevleri konusunda fikir sahibi olmaları gerekmektedir. Kooperatif yetkililerinden önceki genel kurul kararları istenmesi ve detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Arsa alımı ile konut ve ortak sayısı konusundaki karara bakılması oldukça faydalı olmaktadır. Kooperatifte her ortak için ayrı ortaklık senedinin düzenlenmiş olması gerekmektedir. Ödemelerin kooperatifin banka hesabına yapılması önemlidir. Kooperatiften ev satın alırken ödemelerin şahsi hesaplara yatırılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ev sahiplerinin ödeme makbuzlarını saklamaları tavsiye edilmektedir. 

Hisse Tapulu Ev Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Hisse tapulu ev satın alırken detaylı araştırma yapılması son derece önem taşımaktadır. Bir mülkiyetin sahibi durumunda olan ortakların adlarının ve sayılarının belirtilmiş olduğu resmi belgeye “hisseli tapu” adı verilmektedir. Hisseli tapuda gayrimenkulün sahibi durumunda olan kişilerin adları net bir şekilde belirtilmektedir. Bu sayede gayrimenkulün kaç adet ortağı olduğu bilinmektedir. Hisseli tapu belgesinde gayrimenkulün hangi bölgesinin hangi kişiye ait olduğu ise belirtilmemektedir. Ancak hisseli tapu sahipleri kendi aralarında gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olacağına karar verebilmektedirler. Gerçekleştirilen anlaşmanın sonuçları, tarafların ortak kararı ile yazılı olarak belirtilebilmektedir. Hisseli satışlarda tapu üzerinde hissesi bulunan tüm kişilerin satış günü bulunması gerekmektedir. Gelemeyecek durumda olan hissedarların ise diğer hissedarlara vekaletname verme zorunlulukları bulunmaktadır. Hissedarlardan birinin satış işlemini onaylamaması durumunda ise tapu davası açma hakkı bulunmaktadır. 

Müstakil Ev Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Farklı konut tiplerinin hepsinde olduğu gibi müstakil evleri satın alırken de bazı konulara dikkat edilmesi oldukça faydalı olmaktadır. Müstakil ev almayı düşünen kişilerin konutun gerekli ola izinlerinin ve evraklarının olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Özellikle bahçeli müstakil evlerde bahçenin tapuya kaydı olup olmadığından emin olunması son derece önem taşımaktadır. Bahçe üzerine yapılan konutun kaçak yapı olmadığından emin olunması gerekmektedir. Müstakil ev üzerine herhangi bir borç olup olmadığının öğrenilmesi önemlidir. Bunun yanı sıra evin sağlamlığından emin olunması gerekmektedir. Müstakil evlerde genellikle garaj, su deposu ve kiler bulunmaktadır. Bu durum ise fiyat farkına sebep olmaktadır. Bu nedenle müstakil ev satın almak için fiyat araştırması yaparken bu noktaya dikkat etmeleri önem taşımaktadır. 

Yatırım İçin Ev Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?

Yatırım için ev alırken öncelikle evin tapusunun incelenmesi gerekmektedir. Arsanın su havzası veya deprem bölgesinde yer alması durumunda evin satışı zor olabilmektedir. Bu nedenle bu tür bölgelerden yatırım için ev tercih edilmemesi gerekmektedir. Yatırım için tercih edilecek olan evin aidatının öğrenilmesi son derece önemlidir. Çok yüksek miktarlarda aidatları ödemek durumunda kalmak evin satışını veya kiralanmasını zorlaştırabilmektedir. Ayrıca yatırım için ev alınırken, evin gelişim potansiyeli olan bölgelerden tercih edilmesi gerekmektedir. Evin ulaşım kolaylığına sahip olması evin değerini arttırmaktadır. 

Dublex Ev Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Dublex evler rahatlıkları ve konforları sebebi ile özellikle kalabalık aileler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. İki kat olarak tasarlanan dublex evler satın alınırken evin ısınma sistemine dikkat etmek son derece önem taşımaktadır. Özellikle kış aylarında ısı yalıtımı olan dublex evler oldukça avantajlıdır. Bunun yanı sıra dublex ev satın alırken evin konumuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Konforları sebebi ile tercih edilen dublex evlerin, kişilerin ihtiyaçlarına yönelik olmaları son derece önemlidir. 

Siteden Ev Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Siteden ev alırken öncelikle konutun projeye ve ruhsata uygun şekilde inşa edilip edilmediğinin incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca arsa payının dairenin büyüklüğüne uygun olup olmadığına da dikkat edilmesi önem taşımaktadır. Site içerisinde yer alan sosyal tesislerin kişilerin ihtiyaçlarına yönelik olup olmadığına bakılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra site içerisindeki sosyal tesislerin mülkiyetinin üçüncü şahıslara satılmamaış olduğundan emin olunması gerekmektedir. Alanların kat maliklerine ait olmaması durumunda ise kat malikleri ücretli olarak sosyal alanlardan faydalanmak durumunda kalabilmektedirler. 

Ev Alırken Tapuda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ev satın alırken tapuda bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Evin vergi borcunu sorgulamak ev alırken tapuda dikkat edilmesi gerekenler arasında bulunmaktadır. Evin iskan ruhsatının incelenmesi son derece önem taşımaktadır. Tapuda evin DASK poliçesinin görülmesi gerekmektedir. Bu noktalara dikkat edilmesi durumunda evin alım ve satım işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olmaktadır. Tapu işlemleri öncesinde gerekli belgelerin hazır olması ise tapuda beklenmedik gecikmelere engel olmaktadır. Tapu harcının kim tarafından ödeneceğinin de önceden konuşulması gerekmektedir. 

Ev Alırken Belediyede Nelere Dikkat Edilmeli?

Ev alırken yapılan işlemlere dikkat edilmesi sorunsuz bir süreci de beraberinde getirmektedir. Ev alırken belediyede kat irtifakı konusunun detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Ev üzerinde ipotek ve haciz kaydının bulunmadığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca evin ruhsat durumunun sorgulanması ve ruhsatsız olan evlerin tercih edilmemesi son derece önem taşımaktadır. 

Ev Alırken Ödeme Nasıl Yapılır?

Ev alırken ödeme elden yapılabileceği gibi aynı zamanda online olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Ev alırken ödeme miktarı oldukça yüksek olduğu için güvenilir ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi gerekmektedir. Online ödeme yöntemi ise en güvenilir ödeme yöntemidir. Hem satış sürecinde para alıcı ve satıcı tarafından taşınmamakta hem de işlem kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Havale veya EFT sırasında açıklama kısmına tapu adres bilgileri ve söz konusu tutarın gayrimenkul satışına ait ücret olduğunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. 

Leave a Comment